DELİORMAN 2014 HALK KÜLTÜREVİ
Kuruluş tarihi: 01.11.2014, Faaliyet alanı: Razgrad (Hezargrad) şehri /Bulgaristan
Hedef kitlesi: türkler, azınlıklar, öğrenciler, gençler v.s. Hedef kitle sayısı: 6000 kişi

Deliorman Halk Kültürevi Razgrad şehrinde yaşayan vatandaşların kültür, eğitim, sanat, spor ve soysal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyetler yürütmektedir.  Kültürevine bağlı olan Halk Kütüphanesi mevcut